info@paraflexnoordwest.nl 0517-396015

Wij dragen bij aan een verhoogde vitaliteit op de werkvloer!

Stay@Work Ergonomics is erop gericht om bedrijven en organisaties te adviseren om zijn medewerkers onder de meest gunstige omstandigheden te laten werken.

Dit doen we door te kijken naar het totaalplaatje op de werkvloer. De bedrijfsoefentherapeut kijkt hierbij naar houding&beweging, werkplekinstelling, werkplekinrichting, veiligheid en vitaliteit(zowel fysiek als mentaal).

Stay@Work Ergonomics werkt vanuit de werkomgeving. De bedrijfsoefentherapeut analyseert hierbij het houdings- en bewegingsgedrag van de werknemer en inspecteert de werkplekinstelling en – inrichting. Op grond van deze bedrijfsscan kan de bedrijfsoefentherapeut een op maat gemaakt plan van aanpak opstellen voor werkgever en werknemer.

Stay@Work Ergonomics helpt op deze manier aan het terugdringen van het ziekteverzuim, het voorkomen en verminderen van arbeidsgerelateerde klachten, het verhogen van de productiviteit en zorgt voor een optimale re-integratie van de werknemers binnen uw bedrijf of organisatie.

Het is bekend dat uitval van werknemers een enorme kostenpost met zich meebrengt. Denk aan loondoorbetaling, het inhuren van een tijdelijke kracht, extra uren om deze tijdelijke kracht in te werken en extra administratieve lasten. De kosten kunnen hierbij oplopen tot anderhalf a tweeënhalf keer het brutoloon.

Aandacht voor preventie en een proactief verzuimbeleid houden werknemers duurzaam inzetbaar en kunnen uw bedrijf of organisatie daarom geld opleveren.

Stay@Work Ergonomics is u hierbij graag van dienst!

Neem contact met ons op en vraag naar onze mogelijkheden.

Sluit Menu