info@paraflexnoordwest.nl 0517-396015

Wat is bedrijfsoefentherapie?
Bedrijfsoefentherapie van Stay@Work Ergonomics vindt plaats binnen bedrijven en instellingen.

De bedrijfsoefentherapeut van Stay@Work Ergonomics is een specialist in arbeidsgerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

De bedrijfsoefentherapeut kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid. Met name op het gebied van werkhouding, fysieke belasting, werkplekinrichting, werkplekinstelling, ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid.

De bedrijfsoefentherapeut van Stay@Work Ergonomics beschikt over kennis van biomechanica, fysieke arbeidsbelasting, ergonomie, vitaliteit en de Arbo wetgeving.

Klachten van werknemer kunnen vaak niet opgelost worden door het alleen aanpassen van de (thuis)werkplek of het bestrijden van de symptomen. Het houdings- en bewegingsgedrag van de werknemer speelt hierin een belangrijke rol. De bedrijfsoefentherapeut zal de werknemer bewust maken van de relatie tussen het ontstaan van de klachten en de manier van bewegen tijdens de voorkomende werkzaamheden. Daarbij is, uiteraard, ook de inrichting en instelling van de (thuis)werkplek van groot belang.

Hoe is de werkwijze?
De bedrijfsoefentherapeut van Stay@Work Ergonomics zal als eerste een onderzoek op de werkvloer uitvoeren. Hierbij wordt er dus een analyse gemaakt van het houdings- en bewegingsgedrag van de werknemer en de inrichting en instellingen van de (thuis)werkplek.

Aan de hand van dit onderzoek wordt een, persoonlijk, plan van aanpak opgesteld. De werknemer krijgt oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen die geïntegreerd kunnen worden tijdens het uitvoeren van de dagelijkse (thuis)werkzaamheden. Tevens adviseert de bedrijfsoefentherapeut hoe de werknemer de werkplek optimaal kan instellen en inrichten en worden er tips en tools gegeven zodat de werknemer in het vervolg over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om dit zelf te kunnen uitvoeren.

Daarnaast kan de bedrijfsoefentherapeut, na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, de werknemer, begeleiden naar het zo optimaal mogelijk functioneren op de (thuis)werkplek.

Stay@Work Ergonomics verzorgt ook incompany voorlichting en/of trainingen binnen bedrijven en instellingen. Deze trainingen zijn met name gericht op het voorkomen en/of verminderen van klachten en het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Klik hier en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Sluit Menu